eller lokal konto

Søk om Talentstipend innenfor kulturområdet

Er du mellom 18 og 30 år, bosatt i Nord-Norge, eller har sterk tilknytning til landsdelen, og driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur? Da kan du søke på vårt talentstipend.

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har en stipendordning for nordnorske talenter innenfor kulturområdet. Det deles ut inntil 10 stipend på opptil 150 000 kroner hver. Laveste søknadssum er 50 000 kroner. Stipendet kan fordeles over tre år. 

Talenter innenfor idrett, samfunnsutvikling eller innovasjon kan søke stipend fra SpareBank 1 Nord-Norges Talentstipend.

Hvem kan søke?

Hovedregelen er at søker må være mellom 18 og 30 år. Søker må bo i Nord-Norge, eller ha sterk tilknytning til landsdelen. Søker må ha et ønske om å videreutvikle sitt talent gjennom faglig utvikling som bidrar til at vedkommende løfter seg innenfor sitt område. Faglig utvikling kan være i en etablert læringssituasjon, ved en utdanningsinstitusjon, kurs, seminar eller hospitering. Stipendet er tenkt til faglig utvikling som ikke dekkes av Statens Lånekasse.

Det er også viktig at du er konkret på hva du skal bruke pengene til, og at du legger ved bekreftelse på at du har søkt plass på kurs, seminar, utdanning eller hospitering.

Hva støttes ikke? 

  • Prosjekter 
  • Innkjøp av utstyr
  • Materialer 
  • Leiekostnader av atelier og lignende
  • Utstillinger 
  • Filminnspillinger 
  • Markedsføring av seg selv
  • Uspesifiserte studiereiser
  • Etablerer-/arbeidsstipend

Hvordan velges mottakerne? 

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har inngått samarbeid med kulturinstitusjoner i hele landsdelen. Disse har god oversikt over talenter innenfor sitt område. Institusjonene vil behandle søknader fra talenter innenfor sitt fagområde, og kvalitetssikre kandidater og utdanningen og at dette er i samsvar med de kvalitetskriterier som er trukket opp. 

Når og hvor foregår utdeling av stipendene? 

Vi deler ut opp til 10 talentstipend hvert år i mai. Stipendene vil bli tildelt samtidig ved et arrangement i Tromsø.

Neste søknadsfrist er 1. april 2021. Søknadsskjema åpner 1. februar.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Her kan du lese hvem som fikk Talentstipend i 2019.