eller lokal konto

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og deler ut gaver til allmennyttige formål innenfor bankens markedsområde.
Fra 2. desember og frem til 16. desember 2013 kan stemmeberettigede kunder/innskytere foreslå kandidater til innskytervalget
Medlemmene ble valgt for fire år (2013-2017) og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet

Sider