eller lokal konto

Vi støtter tilbud om sommerskole for elever i videregående skole i Finnmark

Vi støtter tilbud om sommerskole for elever i videregående skole i Finnmark.
Sparebankstiftelsen har bevilget Finnmark fylkeskommune 500 000 kroner til sommerskoletilbud for elever i videregående skole.

Sparebankstiftelsen vil bidra slik at flere elever får mulighet til å fortsette et utdanningsløp i Finnmark. Finnmark ligger høyt på statistikken over elever som stryker særlig i fagene matematikk og naturfag. Ny forskrift til opplæringsloven, gir ikke elever som stryker anledning til å gå videre i utdanningsløpet. Ved at så mange som mulig engasjerer seg i å få flere til å fullføre videregående skole, vil resultatene vise seg etter hvert. 

Finnmark fylkeskommune har gode resultat for gjennomføring av sommerskole innenfor "Ny giv, og ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, kan sommerskole-tilbudet utvides dette året. "Ny Giv" er en nasjonal dugnad som er etablert for å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Hensikten med prosjektet er en tettere oppfølging av ungdom under utdanning. 

Det er bevilget penger til følgende tiltak:

  • Ved Alta, Hammerfest og Kirkenes videregående skoler skal det gjennomføres sommerskole i to fag/to grupper i fagene matematikk og naturfag.
  • Ved Vadsø videregående skole skal det igangsettes et forsterket intensivkurs for yrkesfagselever som har stryk eller står i fare for å stryke i standpunkt.
  • Alle elever på yrkesfag som har stryk i fagene matematikk og naturfag ved søknad til Vg 2, skal kontaktes av den enkelte skole og presenteres sommerskole-tilbudet.

Her kan du lese mer om tilbudet på nettsiden til Finnmark fylkeskommune

Kontaktpersoner
Ved spørsmål om tildelingen kan følgende personer kontaktes:

  • Finnmark fylkeskommune: Lisbeth Isaksen, leder av kompetanseutvalget, telefon 940 567 08
  • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge: Kjell Kolbeinsen, styreleder, telefon 908 52 677

 

Mandag, juni 16, 2014 - 10:16