eller lokal konto

Vi støtter prosjekt for å motivere ungdom til å velge yrkesfag

Fra overrekkelsen av gaven til Nordland fylkeskommune
Sparebankstiftelsen har bevilget 500 000 kroner til Nordland fylkeskommune til prosjekt for å motivere ungdom til å gjennomføre en yrkesfaglig utdanning.

Gaven ble presentert under en tilstelning hos bedriften Elektro AS i Bodø, tirsdag 17. juni. Elektro er en bedrift som har satset på unge fagarbeidere i lang tid.

Styreleder i Sparebankstiftelsen, Kjell Kolbeinsen og styremedlem Trine Nøvik overrakte gaven til fungerende fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap). Vi gir gaven fordi yrkesfag er en viktig del for nærings- og samfunnsliv i landsdelen, sier Kjell Kolbeinsen.

Les omtale av gaveoverrekkelsen på Nordland fylkeskommunes nettside
 

Tirsdag, juni 17, 2014 - 17:51