eller lokal konto

Vi gir støtte for å utvikle nettbasert teoriopplæring for yrkesfag i Troms

Vi har bevilget 500 000 kroner til Troms fylkeskommune for å skape en digital undervisningsmodell for nettbasert teoriopplæring for yrkesfagelever.

- Jeg er svært takknemlig for gaven og den interessen Sparebankstiftelsen viser for å få flere til å gjennomføre utdanning og kvalifisere seg til arbeidslivet. Gjennom prosjektet skal vi øke mulighetene for det, uttaler fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

Selv om det nå er klare tegn til økt gjennomføring blant elevene i fylket, har Troms fortsatt store utfordringer på området. Spesielt gjelder dette for yrkesfagene hvor frafallet er spesielt stort i overgangen fra vg2 i skole til lære i bedrift.

- Med den økte aktiviteten i Nord-Norge knyttet til petroleum, fiskeri og havbruk, reiseliv, mineralutvinning, samt det økende behovet for helse- og omsorgsarbeidere, vil arbeidslivet trenge mange flere hender og hoder innen yrkesfagene i årene fremover. Det er derfor særdeles viktig at vi får flere til å velge yrkesfag og fullføre sin utdanning, med god kvalitet, sier fylkesråden.

For å få flere til å velge yrkesfaglig utdanning, og flere til å fullføre utdanningen, er det nå åpnet opp for å prøve ut ulike modeller med hvor man veksler mellom skole og lære i bedrift. I Troms fylkeskommune jobbes det med en vekslingsmodell basert på ett år i skole og neste tre år med veksling mellom lære i bedrift og teoriopplæring i skole. I denne forbindelse ønsker Troms fylkeskommune å utvikle en digital undervisningsmodell hvor teoriopplæringen som normalt gjennomføres i skolen, kan tas i bedriften. Modellen vil muliggjøre teoriopplæring for elevene over hele fylket, også når avstanden er stor mellom skole og praksissted. Det er til dette arbeidet pengegaven skal brukes.

- Vi vil bruke skoleåret 2014-2015 til å utvikle undervisningsmodellen og ta den i bruk fra skoleåret 2015-2016, sier fylkesråd Sollied.

Dette skriver Knut Are Mortensen i Troms Fylkeskommune i ei pressemelding i dag.

 

Mandag, juni 30, 2014 - 15:11