eller lokal konto

Vellykket korprosjekt i Brønnøysund

Elever ved Brønnøysund videregående skole har i samarbeid med distriktsmusikere ved kulturskolen i Brønnøy gjennomført korprosjektet Noisy, som vi har støttet.

Koret Noisy ble startet i 2015 og består av elevene på helse- og oppvekstfag ved Brønnøysund videregående skole.

Samarbeidsprosjekt

Noisy er et samarbeid mellom Brønnøysund videregående skole, kulturskolen ved distriktsmusikerne Roy Bjørnli, Geir Allan Reitan, Gunn Sæther og Norsk kulturskoleråd ved Ragnhild Skille som er instruktør og dirigent.

Lærer å bruke sang og musikk som verktøy

Målet med prosjektet har vært å lære elevene å bruke sang og musikk i sin hverdag og sitt fremtidige yrke. Både som et kunstnerisk og sosialt uttrykksmiddel og for å skape trivsel blant barn, unge og eldre. Vi har også vist elevene at sang og musikk kan brukes som et verktøy for å oppnå kontakt og kommunikasjon mellom og med både barn, ungdom, eldre og særlig demente.

- Prosjektet er også viktig for elevenes egenutvikling, noe vi ser gjennom grundig evaluering i etterkant fra de som deltok i prosjektet, forteller lærer og prosjektleder, Anne Vågan.

Verdifull erfaring

Elevene har deltatt på øvingssamlinger med korinstruktør og distriktsmusikere. I tillegg har elever og lærere gjennomført øvinger mellom samlingene. Prosjektet har i stor grad vært elevstyrt gjennom produksjonsgruppen som har bestått av elever og korinstruktør.

– Elevene får verdifull erfaring med prosjektarbeid og trening i fremføring foran forsamlinger. De opptrer for barnehager, SFO, elever på småskolen og for eldre. Dette er også et flott bidrag til lokalsamfunnet, sier Anne Vågan.

Turné på Sør-Helgeland

Koret har i 3 år gjennomført turné i alle Sør-Helgelands 5 kommuner. De har holdt konserter for barn på småskolen og SFO og for eldre på alders- og sykehjem.

- Dette siste prosjektåret har koret vært svært stort, med hele 78 deltagere. Forventninger, begeistring og deltagelse fra publikum er stor, noe vi også får bekreftet gjennom flotte mottagelser av våre konserter, forteller Vågan.

Fredag, juli 20, 2018 - 19:56