eller lokal konto

Universelt utformet tursti skal få flere ut på tur

Vi har gitt støtte til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark (FFO) til utvikling av en universelt utformet tursti i Sandfallet i Alta kommune.

Sandfallet er et stort grøntområde sentralt i Alta. Området brukes hele året til tur, trim, trening og undervisning. Området er flatt og lett å bevege seg i, men er ikke tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelsesevne. 

Samarbeidsprosjekt

Sammen med flere andre lag og foreninger har FFO gått sammen med Alta kommune om utvikling av en universelt utformet tursti i Sandfallet.

Stien på 1,3 kilometer skal ha farge og fasthet som gjør det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne å bevege seg langs turstien. Det skal settes opp nytt lysanlegg som sikrer tilstrekkelig belysning for svaksynte, og det blir flere rasteplasser med benker. Det vil også bli satt opp handikaptoalett.

- Området peker seg ut som et naturlig valg for denne type tilrettelegging med flatt terreng, gode grunnforhold og nærhet til flere skoler og sentrum. Området har også gode parkeringsmuligheter. Sandfallet er bevokst med furuskog, så det er minimalt med pollen her og derfor godt egnet også for allergikere, sier Bernt Tande i FFO.

Tursti for personer med nedsatt funksjonsevne

Hovedformålet med prosjektet er å gi personer med nedsatt funksjonsevne økte muligheter til å være fysisk aktive og ute i friluft.

– Vi er utrolig glade for bidraget og glade for alle som skal kunne bruke turstien. Nå gleder vi oss til å komme i gang, forteller Tande til Altaposten.

Byggingen starter 3. september i år, og vi ønsker lykke til med prosjektet.
 

Foto: Kita Eilertsen, Altaposten
Fra venstre: Per Erik Bjørnstad (miljø, park og idrett i Alta kommune), Bernt Tande (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark) og Herman Jenssen (Norges Blindeforbund Finnmark).


Les fyldig omtale i Altaposten (Pluss-sak)
Les mer om tildelingen i Altaposten (Pluss-sak)

Fredag, august 24, 2018 - 18:45