eller lokal konto

Støtte til Sølvsuper helse- og velferdssenter

Fra overrekkelsen av gaven til Sølvsuper helse- og velferdssenter
Vi har gitt støtte til trivselstiltak ved Sølvsuper helse- og velferdssenter på Hovdejordet i Bodø.

Sølvsuper helse- og velferdssenter gir dagtilbud til mennesker med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser i alderen 18-67 år, som ikke kan nyttiggjøre seg ordinære aktivitetstilbud. Aktivitetssenteret skal bidra til at den enkelte bruker gjennom aktivitet og deltakelse i samfunnet oppnår økt livskvalitet og mestring. 

Sølvsuper helse- og velferdssenter har fått støtte til gjennomføring av fem sommerturer med buss for brukerere av rullestol, rullator og krykker. 

Sommertur
Senteret har allerede gjennomført sin første tur som gikk til Saltstraumen 17. juni. Turen for brukere av rullator ble gjennomført med god hjelp fra ansatte og frivillige. 

  

Bilder fra sommertur til Saltstraumen 17. juni.

 

Onsdag, juni 18, 2014 - 14:05