eller lokal konto

Resultat av innskytervalget 2020

Illustrasjonsfoto: Shutterstock | DieterMeyrl
I perioden 9.–15. desember ble det avholdt innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til vår generalforsamling.

Medlemmene ble valgt for fire år, fra 2020 til 2024, og varamedlemmene for ett år. Her er resultatet:

Medlemmer

  • Hilde Mietinen, Vadsø
  • Heidi Tangstad, Alta
  • Hege Sørli, Værøy

Varamedlemmer

  • Marcus Bech-Mikalsen, Longyearbyen
  • Stig Sørra, Sandnessjøen
  • Jørn Kornør, Tromsø
  • Thorvald H. Giæver, Havnnes

Hilde Mietinen ble gjenvalgt som fast medlem. Heidi Tangstad og Hege Sørli ønskes velkommen som nye medlemmer. Alle fire vararepresentantene ble gjenvalgt.

Mandag, desember 16, 2019 - 12:42