eller lokal konto

Resultat av innskytervalget 2019

I perioden 7.–13. januar ble det avholdt innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til vår generalforsamling.

Medlemmene ble valgt for fire år, fra 2018 til 2022, og varamedlemmene for ett år. Her er resultatet:

Medlemmer:

  • Majken Holmgren, Båtsfjord
  • Bente Sofie Larsen, Bodø
  • Thomas K. Føre, Tromsø

Varamedlemmer:

  • Stig Sørra, Sandnessjøen
  • Thorvald H. Giæver, Havnnes
  • Marcus Bech-Mikalsen, Longyearbyen
  • Jørn Kornør, Tromsø
Onsdag, januar 16, 2019 - 07:44