eller lokal konto

Resultat av innskytervalget 2014

Medlemmene ble valgt for fire år fra 2014 til 2018 og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet:

Medlemmer
Berit Haugan
Ørjan Robertsen
Gørhild Olsen

Varamedlemmer
Kjell Sæther
Torstein Moe
Svein Blix
Viggo Karlstad

 

Mandag, januar 20, 2014 - 10:04