eller lokal konto

Resultat av innskytervalget

Medlemmene ble valgt for fire år (2013-2017) og varemedlemmene for ett år. Her er resultatet

 

Medlemmer
Harriet Andreassen Havdal
Erik Schilbred
Nina Kivijervi Jonassen

Varamedlemmer 
Svein Blix
Ørjan Robertsen
Kjell Sæther
Viggo Karlstad

Torsdag, april 4, 2013 - 14:49