eller lokal konto

Innskytervalget - forslag på kandidater

Fra 2. desember og frem til 16. desember 2013 kan stemmeberettigede kunder/innskytere foreslå kandidater til innskytervalget

Sparebankstiftelsen har en generalforsamling på 17 medlemmer og 7 varamedlemmer sammensatt av representanter valgt av innskytere og fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. På valg blant innskyterne i 2014 er 3 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år, varamedlemmene for 1 år.
Her finner du en oversikten over generalforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og styret

Sparebankstiftelsen har en valgkomité som vil fremme forslag på kandidater ved innskytervalgene. Stemmeberettigede kunder/innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag sendes på e-post til bank@snnstiftelsene.no eller til:

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
Valgkomiteen for innskyternes valg
Postboks 10
9251 Tromsø
 

Forslag til kandidater må fremmes innen 16. desember 2013 og inneholde:

  • kandidatens navn, fødselsår og –dato
  • yrke
  • fullstendig adresse og e-postadresse

Listen over kandidatene vil bli publisert to uker før valget på denne siden og på bankens nettside www.snn.no.

 

Mandag, desember 2, 2013 - 10:30