eller lokal konto

Innskytervalget 2015

Innskyternes valg til stiftelsens generalforsamling er avsluttet.

Resultatet av valget ble:

Medlemmer
Berit Laastad, Bodø (gjenvalg)
Hilde Mietinen, Vadsø (gjenvalg)
Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes (ny) 

Varamedlemmer
Torstein Moe, Brønnøysund (gjenvalg)
Thomas K. Føre, Tromsø (gjenvalg)
Viggo Karlstad, Rypefjord (gjenvalg)
Jørn Kornør,Tromsø (gjenvalg)

Fredag, februar 12, 2016 - 10:58