eller lokal konto

Helsesportssenter med informasjonsfilm om aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportssenter med film om aktivitetshjelpemidler
I 2015 fikk Valnesfjord helsesportssenter økonomisk støtte fra oss for å lage informasjonsfilm om aktivitetshjelpemidler. Nå er første del av filmprosjektet ferdig.

Den første filmen i prosjektet heter "Teknikkens muliggjører". Målet med informasjonsfilmen er å gi mer kunnskap rundt det å være bevegelseshemmet og få flere med funksjonsnedsettelse til å delta på ulike arenaer. I filmen blir vi kjent med tre personer i ulike livsfaser og med ulik bakgrunn. 

Ønsker å vise hva det betyr for brukeren

- Med denne filmen ønsker vi å vise betydningen et aktivitetshjelpemiddel kan gi for brukeren. Jeg håper vi har klart å formidle dette gjennom følelser, sammen med produksjonsleder Christian Løken fra Balder Film, forteller prosjektleder Line Bergli.

Se filmen "Teknikkens muliggjører" på YouTube

- Andre del av filmprosjektet skal etter planen stå ferdig ved utgangen av mars måned. Det blir en illustrasjonsfilm som skal vise fremgangsmåte og søknadsprosess for aktivitetshjelpemidler, forteller Bergli.

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har bidratt med 100 000 kroner i støtte til filmprosjektet.

Mandag, mars 20, 2017 - 10:37