eller lokal konto

Gave til Valnesfjord nærmiljøutvalg

Fra venstre: Ståle Jenssen (Valnesfjord nærmiljøutvalg), Kjell Ivar Linde (SpareBank 1 Nord-Norge), Knut-Roger Løkås (LHL) og Helga Rørvik (Valnesfjord nærmiljøutvalg) under tildelingen mandag. Foto: Frank Øvrewall, Saltenposten.
Vi har gitt 100 000 kroner til realisering av turveien "Hjerteløypa" i Valnesfjord.

"Hjerteløypa" er et samarbeid mellom Valnesfjord nærmiljøutvalg og Landsforeningen for hjerte-og lungesyke avdeling Fauske. Sammen ønsker de å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i nærområdet. Turløpen skal gjøres tilgjengelig for bygdas tre barnehager, skolen, beboerne i de kommunale omsorgsboligene og alle andre som bor i området. 

Turløype for alle
"Hjerteløypa" blir en 2,7 kilometer gruslagt turvei som en kan benytte til fots, på sykkel eller trille med rullator, barnevogn eller rullestol. "Hjerteløypa" vil bety at alle som bor i Valnesfjord vil få mulighet til å være fysisk aktive i sitt nærmiljø. 

"Hjerteløypa" skal bidra til aktivitet og trivsel
Overordnet mål for prosjektet er å skape trivsel og fremme fysisk og psykisk helse i befolkningen. "Hjerteløypa" vil når den står ferdig, være en turvei som vil ligge sentralt og bli mye brukt. Turveien vil også bli et viktig sosialt møtested for mange.

 

Tirsdag, mars 17, 2015 - 15:04