eller lokal konto

Foreslå kandidater til generalforsamlingen

Vet du om noen som kan gjøre en god jobb i generalforsamlingen til Stiftelsen? Fram til 18. oktober 2020 kan du foreslå kandidater.

Vi har en generalforsamling på 17 medlemmer og 7 varamedlemmer som er sammensatt av representanter valgt av innskytere og fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. På valg blant innskyterne i 2020 er 3 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år, varamedlemmene for 1 år.

Se oversikt over generalforsamlingen her.

Hvem kan kan du foreslå som kandidater?

De som foreslås må være over 18 år og innskytere i SpareBank 1 Nord-Norge, det vil si at de har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste seks måneder. Du må også være innskyter over 18 år for å fremme forslag på kandidater.

Medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge eller annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Nord-Norge eller inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Nord-Norge konsernet.

Slik foreslår du kandidater

Forslag sendes på e-post til bank@snnstiftelsene.no eller til:

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
Valgkomiteen
Postboks 10
9251 Tromsø

Forslaget må inneholde:

  • kandidatens navn, fødselsår og –dato
  • fullstendig adresse og e-postadresse
  • yrke

Valgkomiteen behandler alle forslagene og utarbeider innstilling. Valglisten publiseres to uker før valget på denne siden og på bankens nettside. Selve valget foregår i uke 49, 2020. 

Søndag, september 13, 2020 - 17:52