eller lokal konto

En halv million til Nordland fylkeskommune

Foto: Øyvind Bjørnå
Nordland fylkeskommune er tildelt 500 000 kroner for å støtte opp rundt metoden skolekonkurranse i undervisningen i videregående skoler.

- Vi er veldig takknemlig for denne støtten, sa Bjarne Samuelsen, rådgiver i Nordland fylkeskommune, da han mottok pengegaven.

Det var avdelingsleder Kristian Haubakk i SpareBank 1 Nord-Norge som stod for overrekkelsen på våre vegne.

Skolekonkurranse for økt motivasjon

Nordland fylkeskommune er deltaker i et nasjonalt prosjekt gjennom Worldskills som heter skolekonkurranser som metode i yrkesfag. Skolekonkurranse som metode har til hensikt å fremme økt motivasjon, økt læring og økt tilstedeværelse for elevene.

Nordland fylkeskommune var tidlig inne i et pilotprosjekt og har bidratt aktivt i oppkjøringsfasen.

Konkurrerer i NM

For 2017 avvikles det lokale skolekonkurranser samt fire fylkesmesterskap. Vinnerne fra de forskjellige programområdene vil konkurrere i NM. 

- Med denne gaven får prosjektet økt kvalitet i gjennomføringen og det blir enklere å nå målene med metoden, sier Bjarne Samuelsen.

Torsdag, juni 8, 2017 - 14:54