eller lokal konto

Bidro til økt kvalitet på krigsutstilling i Porsanger

Utstillingen "Spor etter krig" ved Porsanger museum i Skoganvarre åpnet 15. juni i år. – Uten støtten på 100 000 kroner fra SNN-stiftelsen, hadde vi ikke fått den kvaliteten vi nå har på utstillingen, sier formidler Roger Albrigtsen.

“Spor etter krig” inneholder et rikt utvalg av gjenstander og bilder fra krigsårene i Porsanger. Sammen med informasjonstekster forteller utstillingen historien om hverdagslivet under krigen, både for lokalbefolkningen og soldatene i Porsanger. Og interessen for lokal krigshistorie er fortsatt stor.

– Vi har hatt mange sommergjester innom, flere av disse var med på å sette opp den første utstillingen for 20 år siden. Responsen er ensidig positiv, forteller Albrigtsen. 

Belyser viktige tema 

Det har kostet mye å lage den nye utstillingen, av både tid og penger. Albrigtsen er takknemlig for støtten fra SNN-stiftelsen, men berømmer også dugnadsinnsatsen fra privatpersoner, lag og foreninger. 

– Uten den norske dugnadsånden hadde det ikke blitt noen utstilling, sier han. 

Den nye utstillingen tar blant annet for seg de sovjetiske krigsfangenes historie. Også tyskerbarnas skjebne er tema for utstillingen. 

– Dette er to emner som fortjener å bli belyst, mener Albrigtsen. 

Opplev utstillingen frem til 14. august 

Utstillingen “Spor etter krig” kan du oppleve frem til 14. august. Etter den tid kan omvisning bestilles via museet. 

– Utstillingen er en permanent basisutstilling, men vi ser også fremover. Samarbeid med skolene i vårt område og med forsvaret er noe av det vi skal få til utover høsten. Vi har mange historier vi vil formidle, og en rekke spennende gjenstander på lager som vi gjerne viser frem, avslutter Albrigtsen.

Onsdag, juli 20, 2016 - 14:44