eller lokal konto

Behandling av søknader

Søknader til vårt gavefond som er mottatt innen fristen 24. april, vil bli behandlet og besvart i slutten av mai.

Vi har fått inn mange søknader til vårt gavefond. Alle som har søkt innen fristen blir behandlet og besvart i slutten av mai.

Neste søknadsfrist er 5. august
For de av dere som ikke rakk å søke til denne fristen er neste søknadsfrist 5. august.
Les mer om hvem vi støtter

 

Mandag, april 27, 2015 - 12:03