eller lokal konto

Gavetildelinger

I formålsparagrafen i vedtektene står det blant annet at ”Stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål. Slik tildeling skal likevel maksimalt kunne skje innenfor rammen av årets overskudd i stiftelsen. Gaveutdelingen skal skje til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde”.

Styret har som formål å dele ut gaver til allmennyttige formål.  En forutsetning er at avkastningen på investert kapital gir positiv avkastning.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen.